Opleidingen

Management Systeem

Management Systeem

Management Systeem

Het NIVI kan u volledig begeleiden bij het inrichten van een managementsysteem conform de VCA, VCO en VCU checklijst, ISO 9001, OHSAS 18001 of ISO 14001. Naast de inrichting van het systeem kunnen wij u ook begeleiden in het certificeringstraject. Wij streven ernaar om het systeem zo neer te zetten dat het aansluit bij de al ingerichte bedrijfsprocessen en dat de inrichting hiervan zo eenvoudig mogelijk blijft/wordt. Daarnaast bieden wij u digitale oplossingen waardoor uw bedrijf niet met een grote hoeveelheid papier wordt opgezadeld.

Om planmatig Arbo-doelstellingen te realiseren kan gebruik worden gemaakt van zorg- of Arbo managementsystemen. De Arbowet verplicht werkgevers om op een gestructureerde wijze aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf (Arbo management). Dat betekent dat zij een beleid moeten uitstippelen dat gericht is op de veiligheid, gezondheid en welzijn van hun werknemers. De Arbowet kent geen verplichting tot het hebben van een managementsysteem. De Arbowet bevat wél een aantal verplichtingen die deel uit kunnen maken van een managementsysteem, zoals het maken van een RI&E, het opstellen van een plan van aanpak en het verstrekken van voorlichting en onderricht. Daarbij moet een werkgever geregeld toetsen of het beleid en maatregelen het juiste effect hebben of dat misschien aanpassingen nodig zijn. Met Arbo managementsystemen wordt dit verbeterproces op gestructureerde wijze uitgevoerd.

Er zijn diverse normen voor de inrichting van een managementsysteem. Eén van de bekendste normen is de VeiligheidsChecklijst voor Aannemers (VCA). Daarnaast zijn normen ontwikkeld voor Opdrachtgevers (VCO) en Uitzendbureaus (VCU). Deze normen zijn gebaseerd op het inrichten van diverse processen. Verder zijn er uitgebreidere normen zoals OHSAS 18001(Arbeidsomstandigheden) en ISO 14001 (Milieu) en ISO 9001 (Kwaliteit). Naast de inrichting van processen is er de verbetercyclus “Deming cirkel” voor het continu verbeteren van toepassingen. Hierdoor blijft niet alleen uw bedrijf maar blijven ook uw medewerkers op de hoogte van de laatste ontwikkeligen.

Wilt u weten wat NIVI voor u kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

 

 

Nivi Rentmeester van Veiligheid Appingedam

NIVI - Rentmeester van veiligheid

NIVI is gespecialiseerd in opleiding en advies in RI&E-Bedrijfshulpverlening, Brandpreventie, VCA/VOL en Crisismanagement. Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd in het geven van opleidingen op het gebied van Code 95. Zo zijn jij en je medewerkers bij ons aan het juiste adres om de veiligheid van jullie bedrijf te optimaliseren. En daarom noemen wij onszelf dé rentmeester van veiligheid van Appingedam en omstreken!

Certificeringen